milyonlar

n. the million

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Anıtkabir — Location Ankara, Turkey Designer Emin Halid Onat and Ahmet Orhan Arda Type Mausoleum Material …   Wikipedia

  • Republic Protests — The April 14, 2007 protest in Ankara crowding the Ceremonial Plaza of Anıtkabir, the mausoleum of the founder of modern Turkey, Mustafa Kemal Atatürk The Republic Protests (Turkish: Cumhuriyet Mitingleri) were …   Wikipedia

  • Jabbar Garyagdioglu — Infobox musical artist Name = Jabbar Garyagdioglu Img size = 150 Img capt = Jabbar Garyagdioglu Birth name = Background = solo singer Born = birth date|1861|3|31|df=y Shusha, present day Azerbaijan Died = death date and age|1944|4|20|1861|3|31|df …   Wikipedia

  • Аныткабир — á Для термина этой статьи надо поставить правильное ударение. Памятник усыпальница Аныткабир Anıtkabir …   Википедия

  • bölük — is., ğü 1) Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım Bir kandil günü öteki bölükteki büyük hanımın elini öpmeye gitmiştim. B. Felek 2) Saç örgüsü 3) Hizip 4) ask. Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zıpçıktı — is. 1) Görgüsüz, fırsatçı kimse Bu kadar milyon nasıl olur da bu eğlenceler zıpçıktısına milyonlar yağdırır? F. R. Atay 2) sf. Türedi Bu devir kâtipliğin itibardan düştüğü devirdir; halk arasında sünepe kâtip, zıpçıktı kâtip gibi tabirler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • etibar — is. <ər.> 1. Bir şəxsin ixlasına, sədaqətinə, səmimiyyətinə, doğruluğuna, düzgünlüyünə inam, etimad, əmniyyət və bunlara əsaslanan münasibət. İnsan oğlu can verər pərvanə tək atəşlərə; Düz sözün, düz ilqarın, düz etibarın eşqinə. S. V.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həyəcanlı — sif. 1. Həyəcan keçirən, həyəcan duyan, əsəbi, əsəbiyyət halında olan, coşmuş. Məhərrəm bütün ömründə bu qədər həyəcanlı olmamışdı. H. N.. Sevinc İsmayılzadəyə: – Sizə nə olub, niyə belə həyəcanlısınız? Z. Xəlil. // Həyəcan, təlaş, iztirab,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • milyun — <fr. million> 1. 1. 000. 000 sayı. // 1. 000. 000 miqdarında. 2. Son dərəcə çoxlu miqdar, sayı hesabı olmayan miqdar (bu mənada əsasən cəmdə işlənir). // Çoxlu pul, dövlət haqqında. <İbn Yəmin:> Keyfə sərf eylədim də milyonlar; Yenə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sütun — is. 1. arxit. Binalarda və s. tikililərdə mərmərdən, daşdan və s. dən düzəldilən hündür dirək. Sarayın bəzəkli sütunları. – Telli, qıyqacı çadralı başını balkonun sütununa söykəyib baxırdı. S. H.. Rüstəm kişi ikimərtəbəli binanın kərpic… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.